SARPO, a.s.
Stavebná a obchodná spoločnosť

 
 

SARPO, a.s.
Pri Šajbách 3
831 06 Bratislava

Tel.: +421-2-44880921
Fax: +421-2-44680205

E-mail: sarpo@sarpo.sk

IČO: 35729244
DIČ: 2020228595
IČ DPH: SK2020228595

Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sa, Vložka č.: 1539/B.

© 2010 SARPO, a.s.