SARPO, a.s.
Stavebná a obchodná spoločnosť

 
 
 • Stavebná časť rekonštrukcie 110kW rozvodne v areály ZŤS Martin
 • Stavebná časť rekonštrukcie 110kW rozvodne Vodnej elektrárne Nové Mesto nad Váhom
 • Výstavba kábelovodov – Jarabinkova, Námestie SNP, Rača-Barónka, Studenohorská, Ružinovská, Vajnorská, M. Hella, Godrová, Miletičova, Záhradnícka, TESCO-Zlaté Piesky – Bratislava
 • Rekonštrukcia a rozšírenie kábelových komôr – Mickiewiczova, Grösslingová, Kozia, Záhradnícka, Krížna, Miletičova, Devínska Nová Ves, Petržalka – Bratislava
 • Výstavba inžinierskych sietí (kanalizácia, vodovod, plyn) – bytové domy Stupava
 • Výstavba inžinierskych sietí (kanalizácia, vodovod, plyn) – Bratislava-Polianky
 • Výstavba prístupových ciest a chodníkov, terénne úpravy – bytové domy Stupava
 • Dodávka stavebných prác – ČOV Zohor
 • Subdodávky stavených prác – výstavba prístupových ciest a chodníkov, terénne úpravy pre bytové domy Zohor
 • Subdodávky stavených prác – stavebné práce pre sklad výrobkov "RAJO" – Bratislava
 • Výstavba kábelovodov – obj. 102, 441 na ďialnici D2 Lamačská cesta-Staré Grunty
 • Výstavba kolektorov – obj. 101, 111, 443 – tunel Sitiny
 • Výstavba prístupovej komunikácie TESCO Lamač – Bratislava
 • Výstavba dočasnej zastávky MHD TESCO Lamač – Bratislava
 • Výstavba medzipontónia Petržalka pre tunel Sitiny
© 2010 SARPO, a.s.